Till startsidan
Bildarkiv
Här finns övriga bilder och små filmer.......
Till bildarkivet>>>
Mina krysslistor
Här finns min Sverigelista, kommunlista och tomtlista...
>>>>>
Länkar:
(Klicka på respektive logo här)

club300

Svalan

SOFSveriges Ornitologiska förening
Andra länkar>>>>

Art-album

Här är fåglar som jag sett och fotograferat

Knölsvan   knölsvan

Mindre

Sångsvan

Cygnus columbianus Mindre sångsvan
Sångsvan

Cygnus
cygnus

Sångsvan
Sädgås Anser
fabalis
Sädgås
Spetsbergsgås Anser
brachyr-
hynchus
spetsbergsgås
Bläsgås   Bläsgås
Fjällgås    
Grågås Anser anser Grågås
Kanadagås Branta canadensis Kanadagås
Vitkindad gås Branta leucopsis Vitkindad gås
Prutgås Branta bernicla Prutgås
Rödhalsad gås Rödhalsad gås
Gravand Tadorna tadorna Gravand
Bläsand   Bläsand
Amerikansk bläsand    
Snatterand Anas strepera Snatterand
Kricka Anas crecca Kricka
Gräsand   Gräsand
Stjärtand    
Årta    
Skedand Anas clypeata Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand Aythya ferina Brunand
Vitögd dykand Vitögd dykand
Vigg Aythya fuligula Vigg
Bergand   Bergand
Ejder Somateria mollissima Ejder
Praktejder    praktejder
Alförrädare    
Alfågel    alfågel
Sjöorre Melanitta nigra Sjöorre
Svärta Melanitta fusca Svärta
Knipa Bucephala clangula Knipa
Salskrake Mergellus albellus Salskrake
Småskrake Mergus serrator Småskrake
Storskrake Mergus merganser Storskrake
Amerikansk kopparand    
Järpe    
Dalripa Lagopus l. lagopus dalripa
Fjällripa    
Orre   Orre
Tjäder   Tjäder
Rapphöna    
Vaktel    
Fasan   Fasan
Smålom Gavia stellata Smålom
Storlom Gavia arctica Storlom
Svartnäbbad islom    
Smådopping    
Skäggdopping Podiceps cristatus Skäggdopping
Gråhakedopping    
Svarthakedopping Podiceps auritus Svarthakedopping
Svarthalsad dopping    
Havssula    
Storskarv Phalacrocorax carbo Storskarv
Toppskarv Toppskarv
Rördrom    
Silkeshäger    
Ägretthäger Egretta alba Ägretthäger
Gråghäger Ardea cinerea Gråhäger
Bronsibis Plegadis falcinellus Bronsibis
Bivråk   Bivråk
Brun glada    
Röd glada    
Havsörn Haliaeetus albicilla Havsörn
Brun kärrhök Circus aeruginosus Brun kärrhök
Blå kärrhök    
Ängshök Ängshök
Duvhök    
Sparvhök Accipiter nisus Sparvhök
Ormvråk Buteo buteo Ormvråk
Fjällvråk    
Mindre skrikörn Aquila pomarina Mindre skrikörn
Stäppörn Stäppörn
Kungsörn    
Fiskgjuse   Fiskgjuse
Tornfalk Falco tinnunculus Tornfalk
Aftonfalk Aftonfalk
Stenfalk Falco columbarius Stenfalk
Lärkfalk Falco Subbuteo Lärkfalk
Jaktfalk    
Pilgrimsfalk   Pilgrimsfalk
Vattenrall    
Kornknarr    
Rörhöna    
Sothöna   Sothöna
Trana Grus grus Trana
Strandskata Haematopus ostralegus Strandskata
Skärfläcka Recurvirostra avosetta Skärfläcka
Tjockfot Burhinus oedicnemus Tjockfot
Svartvingad vadarsvala Svartvingad vadarsvala
Mindre strandpipare Charadrius dubius mindre strandpipare
Större strandpipare Charadrius hiaticula Större strandpipare
Fjällpipare Charadrius morinellus fjällpipare
Sibirisk tundrapipare Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare Pluvialus apricaria Ljungpipare
Kustpipare   Kustpipare
Tofsvipa Tofsvipa
Kustsnäppa   Kustsnäppa
Sandlöpare Calidris alba Sandlöpare
Småsnäppa   Småsnäppa
Mosnäppa Calidris temminckii Mosnäppa
Spovsnäppa Calidris ferruginea Spovsnäppa
Skärsnäppa Calidris maritima skärsnäppa
Kärrsnäppa Calidris alpina Kärrsnäppa
Myrsnäppa    
Brushane    
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin Gallinago gallinago Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin   Dubbelbeckasin
Morkulla   Morkulla
Rödspov Limosa limosa Rödspov
Myrspov Limosa lapponica Myrspov
Småspov   Småspov
Storspov Numenius arquata Storspov
Dvärgspov Numenius minutus Dvärgspov
Svartsnäppa   Svartsnäppa
Rödbena Tringa totanus Rödbena
Dammsnäppa    
Gluttsnäppa Tringa nebularia Gluttsnäppa
Skogssnäppa   Skogssnäppa
Grönbena Tringa
glareola
Grönbena
Drillsnäppa   Drillsnäppa
Roskarl    
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb    
Fjällabb Stercorarius longicaudus fjällabb
Svarthuvad mås Larus melanocephalus svarthuvad mås
Dvärgmås Larus minutus Dvärgmås
Skrattmås Larus ridibundus Skrattmås
Fiskmås Larus canus Fiskmås
Silltrut    
Gråtrut   Gråtrut
Vitvingad trut Larus glaucoides Vitvingad trut
Vittrut Vittrut
Havstrut   Havstrut
Tretåig mås Rissa tridactyla tretårig mås
Ismås Pagophila eburnea Ismås
Skräntärna   Skräntärna
Kentsk tärna    
Fisktärna Sterna hirundo Fisktärna
Silvertärna   Silvertärna
Småtärna Stena albifrons Småtärna
Svarttärna    
Sillgrissla    
Tordmule    
Tobisgrissla    
Alkekung Alle alle Alkekung
Tamduva   Tamduva
Skogsduva    
Ringduva Columba palumbus Ringduva
Turkduva Streptopelia decaocto turkduva
Turturduva    
Större Turturduva Streptopelia orientalis Större turturduva
Gök    
Berguv    
Fjälluggla Nyctea scandiaca fjälluggla
Hökuggla Surnia ulula Hökuggla
Sparvuggla Glaucidium passerinum Sparvuggla
Kattuggla    
Lappuggla    
Hornuggla    
Jorduggla   Jorduggla
Pärluggla    
Nattskärra    
Tornseglare    
Kungsfiskare Alcedo atthis Kungsfiskare
Blåkråka Coracius garrulus Blåkråka
Härfågel    
Göktyta   Göktyta
Gråspett    
Gröngöling   Gröngöling
Spillkråka Dryocopus martius Spillkråka
Större hackspett Dendrocopos major Större hackspett
Mindre hackspett    
Tretåig hackspett    
Tofslärka Tofslärka
Trädlärka    Trädlärka
Sånglärka   Sånglärka
Berglärka   Berglärka
Backsvala   Backsvala
Klippsvala
Ladusvala   Ladusvala
Hussvala   Hussvala
Större piplärka    
Trädpiplärka   Trädpiplärka
Ängspiplärka Anthus pratensis Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka    
Skärpiplärka   Skärpiplärka
Gulärla Motacilla flava Gulärla
Forsärla    
Sädesärla Motacilla alba Sädesärla
Sidensvans Bombycilla garrulus Sidensvans
Strömstare Cinclus cinclus Strömstare
Gärdsmyg    Gärdsmyg
Järnsparv   Järnsparv
Rödhake   Rödhake
Näktergal    
Blåhake Luscinia svecica blåhake
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros svart rödstjärt
Rödstjärt    
Buskskvätta Saxicola rubetra Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta Oenanthe oenanthe Stenskvätta
Ringtrast Turdus torquatus Ringtrast
Koltrast Turdus merula Koltrast
Björktrast Turdus pilaris Björktrast
Taltrast   Taltrast
Rödvingetrast Turdus iliacus Rödvingetrast
Dubbeltrast    
Gräshoppssångare    
Flodsångare    
Vassångare    
Sävsångare    
Busksångare   Busksångare
Kärrsångare    
Rörsångare    
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus Trastsångare
Härmsångare    
Ärtsångare    
Törnsångare    
Trädgårdssångare    
Svarthätta Sylvia atricapilla svarthätta
Lundsångare
Grönsångare    
Gransångare Phylloscopus collybita gransångare
Lövsångare    
Kungsfågel   Kungsfågel
Grå flugsnappare Muscicapa striata Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Svartvit flugsnappare
Skäggmes    
Stjärtmes   Stjärtmes
Entita   Entita
Talltita Parus montanus Talltita
Lappmes   Lappmes
Tofsmes   Tofsmes
Svartmes   Svartmes
Blåmes Parus caeruleus Blåmes
Talgoxe   Talgoxe
Nötväcka   Nötväcka
Trädkrypare Certhia familiaris Trädkrypare

Trädgårdsträd-krypare Trädgårdsträdkrypare
Pungmes Remiz pendulinus Pungmes
Törnskata Lanius collurio Törnskata
Varfågel   Varfågel
Nötskrika Garrulus glandarius Nötskrika
Lavskrika Perisoreus infaustus lavskrika
Skata Pica pica Skata
Nötkråka    
Kaja Corvus monedula Kaja
Råka    Råka
Kråka Corvus corone Kråka
Korp Corvus corax Korp
Stare Sturnus vulgaris Stare
Gråsparv    
Pilfink Passer montanus Pilfink
Bofink    Bofink
Bergfink Fringilla montifringilla Bergfink
Gulhämpling    
Grönfink Carduelis chloris Grönfink
Steglits Carduelis carduelis Steglits
Grönsiska Carduelis spinus Grönsiska
Hämpling Carduelis cannabina Hämpling
Vinterhämpling    
Gråsiska Carduelis flammea Gråsiska
Bändelkorsnäbb    
Mindre korsnäbb   Mindre korsnäbb
Större korsnäbb   Större korsnäbb
Rosenfink    
Tallbit Pinicola enucleator Tallbit
Domherre Pyrrhula pyrrhula Domherre
Stenknäck    
Lappsparv Calcarius lapponicus  
Snösparv Plextrophenax nivalis snösparv
Gulsparv   Gulsparv
Videsparv    
Dvärgsparv Emberiza pusilla Dvärgsparv
Sävsparv Emberiza schoeniclus Sävsparv

 


<<< Till sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

© perdata, webmaster Kristina